Hem

Sidan är under

Hur kan man utvecklas med sin hund.

Hur kan man utvecklas i sig själv

Jag har inte svaren men tillsammans kan vi komma framåt.

Spela, sjunga, skriva, lyssna, läsa, instruera…

Mänsklig och djurlig kommunikation

Reflektion och funderingar

Livet från mitt perspektiv utan att veta, bara tolkat

Musicerandet har ingen åldersgräns. Läsandet så länge synen vill. Lyssnandet så länge öronen kan. Kärleken till djuren är tidlös. Yoga, massage mumma för kroppen. Meditationen gör gott för hela livet.

När man sjunger händer det spännande saker inom en. När man spelar på ett instrument händer det också saker. När man skriver ner musik, gör noter av toner på ett papper, är det som att kåsera med fjärdedelar.

När man läser en bok drabbas ens sinnen av kreativ fantasi. När man lyssnar på samma bok vaknar andra sinnen. Inget rätt eller fel. Bara olika.

När man umgås med sin hund rör det sig också inuti. Det är mycket ute i naturen och det är att försöka göra sig förstådd och att leva ett sorts liv som är annorlunda än utan hund.

Lyra och ett ben!