Den åttonde ekern i hjulet

Stilla betraktelse

Det åttonde hjulet handlar om att utveckla balans i sitt inre, att man övervunnit egots begränsningar som till exempel känslor av hat, egoism/svartsjuka, likgiltighet och okunnighet.

Meditationens mål är att förstå de fyra ädla sanningarna. Det går att skilja på två olika sorters meditation (bhavana som betyder mental utveckling).

Djup-/stillhetsmeditation (Samatha):

Innebär att utveckla stillhet, lung och harmoni. Med hjälp att detta kan man uppnå visdom och insikt som det så fint heter.

Insiktsmeditaton (Vipassana):

Här utvecklar vi vår förmåga att se saker som de är vilket leder till att minska vår känsla av otillfredställelse.

I djupmeditationen tränas vår förmåga att sortera bort oviktigt och att samla tankarna. Vi tränar vår förmåga att få distans till våra egna tankar. Du når ett tillstånd av genomgripande lugn, en inre frid som helt skiljer sig från vårt dagliga medvetande. Man blir alltså inte frånvarande utan i allra högsta grad medveten. Vi talar om insikt, visdom och gott omdöme.

Vi talar om de fyra stadierna som kallas Jhana.

Den sjunde ekern i hjulet

Medveten närvaro

Det som vi idag har börjat kalla Mindfulness i västlandet. Vi har tagit en liten del av Buddhans kaka och gjort till ett sätt att behandla psykisk ohälsa. Tänk om vi kunde ta till oss mer av vad Buddhan formaterade i sitt läroverk om hur människan fungerar.

Medveten närvaro handlar om att lägga sin uppmärksamhet på det som är här och nu och inte låta det förflutna eller framtiden oroa vårt tänkande. Det som har hänt har hänt och det som ska komma kommer att komma oavsett om vi ororar oss eller inte.

Medveten närvaro gör oss just medvetna om vad vi tänker, säger och gör. Och eftersom vi blir det vi tänker, vi är ett resultat av vad vi tänkt, allting får sina konsekvenser av vad vi tänkt, sagt och gjort, så skapar vi vår egen framtid, vår egen Karma. Vi kan genom att träna vår medvetenhet styra vad vår hjärna ägnar sig åt. Och eftersom vår hjärna är en processor som skapar tankar, som skapar känslor, som skapar handlingar, så kan vi helt och hållet förändra vår framtid och vårt mående. Det vill säga vi kan om vi nu vill, formatera om oss.

Vi förstår att allt är en ständigt föränderlig process, allt förändras. Vi lär oss att uppskatta det som finns just nu. När tankeflödet stillnar så kommer insikter om vad livet verkligen är. Buddhan talade om meditation som terapi för sinnet och som jämt och ständigt är under utveckling.

Den sjätte ekern i hjulet

Att anstränga sig för att utveckla goda kvaliteter och egenskaper

De tre sista ekrarna handlar om meditationen.

Meditation liknas ibland vid en kamera som på grund av felaktig inställning ger en suddig bild. Slutmålet är nått när objektivet är rätt inställt och vi får en skarp och tydlig bild av verkligheten och livet. Buddhan menade att genom att följa den åttafaldiga vägen så ställer vi in vårt objektiv.

Det sjätte steget, ”rätt ansträngning” innebär att vi förbereder oss inför de övningar som ingår i meditationen. Vi sår för att kunna skörda djupare meditationer och det i sin tur ger oss skarpare och tydligare och vackrare verklighet.

Du, jag, vi, anstränger oss, dvs lägger energi på att göra saker som utvecklar våra goda kvaliteter och som förminskar de ohälsosamma kvaliteterna.

Genom att göra detta till övningar i meditationen fördjupar vi än mer förmågan att förkovra det sunda och hälsosamma.

Den femte ekern i hjulet

Livsföring och arbete

Den femte ekern i hjulet handlar om det vi gör för att tjäna vårt levebröd. Det vi gör på jobbet. Det handlar om att arbeta med något som för något gott med sig till både oss själva, till andra och till den värld vi lever i och är beroende av.

Det handlar om att inte arbeta med saker som förstör och skadar. Det handlar om att ge en bit av det man tjänar om man tjänar mer än det man själv behöver, till de som behöver. Det handlar om att vara till nytta för andra.

Den fjärde ekern i hjulet

Handlingarna man gör

Den här ekern handlar om det man gör. Om att inte svärta ner sin inre trädgård med att skada någon. Att inte ta det som inte är en givet, dvs inte stjäla och tjuva. Inte såra någon eller att missbruka alkohol och droger eller att missbruka sin sexualitet så att den skadar vare sig själv eller någon annan. Att vara snäll, helt enkelt.

Det handlar om att förädla sin inneboende generositet, medkänsla och vänlighet. Att fundera på det där med etik och moral. Det innebär i det buddhisktiska synsättet att det är viktigt med intentionen i det man gör.

Din handling blir riktig och rätt om den utförs med en god vilja och den blir fel om viljan är att skada.

Den tredje ekern i hjulet

Talet och det man säger

Den tredje ekern i hjulet handlar om att tänka på vad man säger.

Det handlar om att inte svärta ner sin egen inre trädgård med att till exempel ljuga. Det handlar om att tänka på intentionen med det man säger och att skapa något gott när man talar. Att inte skvallra, prata skit om andra och att vara snäll helt enkelt.

Den andra ekern i hjulet

Avsikt, beslut och tanke

Den andra ekern i hjulet handlar om att det vi gör i livet får konsekvenser. Och att vi har all makt i världen att välja våra handlingar, välja hur vi agerar och hur vi möter vår omvärld och våra medmänniskor. Vi tränar på att så för att skörda det vi vill ha av tillvaron. Det handlar om tron på att vi själva har kraften att välja det snälla och goda i livet och välja bort det som skadar. Det handlar om att vi har kraften att styra våra känslor och träna på att alltid välja att odla medkänsla och omtanke.

Att alltid gödsla, förädla och förkovra vår kapacitet att alltid vända sig mot det goda och det ljusa.

Det handlar om att ha rätt avsikt, rätt sinnelag, rätt tankar och ta rätt beslut. Med rätt menas att vända sig mot det som får medkänska och kärlek att växa. Att vara snäll, helt enkelt, gör oss glada och det smittar av sig och ger oss alla ett bättre liv.

Den första ekern i hjulet

Förståelse och synsätt

När man börjar fundera lite över vad Buddhan menade så landar man ofrånkomligen i ”Den åttafaldiga vägen”, hjulet med åtta ekrar som var och en symboliserar ett förhållningssätt som leder till inre lugn trots att livet förändras.

Den första ekern i hjulet står för ett förhållingssätt som påverkar ens sätt att se på saker och ting i livet. Det kan handla om att förstå hur livet fungerar, utan filter och reklam. Att se livet som det är utan omskrivningar och tillrättalägganden. Om att se att allt liv är en ständigt föränderlig process och att livet inte är statiskt utan en rörelse. Ett verb och inte ett substantiv. Det handlar om att fundera över det här med ”jaget, egot”, vad det är och varifrån det kommer. Det handlar om att träna på att iaktta och observera och inte ständigt gå in i rekationsfasen så fort något händer runt omkring i ens tillvaro. Om att acceptera att livet inte alltid är så kul och att smärta, sorg och saknad är ingredienser som är fullständigt naturliga i livet.